Czy powstaną wytyczne dotyczące likwidacji szkód w „komunikacji”?

Komisja Nadzoru Finansowego chce uporządkować kolejny istotny obszar polskich ubezpieczeń. Po reasekuracji KNF bierze się za likwidację szkód w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. A w kolejce czeka już następna rekomendacja.

20 stycznia w Radiu PiN przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak zapowiedział, że nadzór zamierza wysłać do konsultacji projekt wytycznych odnoszących się do likwidacji szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Komisji chodzi o to, żeby zakłady ubezpieczeń miały równy dostęp do stanowiska nadzoru, niezależnie od tego, czy miały akurat inspekcję KNF, czy nie, podobnie jak w przypadku rekomendacji dla banków. W szczególności standard będzie dotyczył obszarów, w których są sygnalizowane wątpliwości, takich jak: pojazd zastępczy, wycena wartości odszkodowania, w tym amortyzacja części zamiennych, uwzględnianie VAT w wysokości odszkodowania, korekty przy wycenie wartości pojazdu itp.

– Wydaje nam się, że wszystkie zakłady ubezpieczeń będą miały taką możliwość w tym samym czasie i w takim samym zakresie zapoznać się z punktem widzenia nadzorcy na te dosyć istotne kwestie – tłumaczył szef nadzoru.

Andrzej Jakubiak zapowiedział również, iż w toku inspekcji i w toku normalnego nadzoru Komisja będzie sprawdzać, w jaki sposób ubezpieczyciele będą stosować wytyczne.

  • Dodam jeszcze, że to nie jest jedyna inicjatywa, jeśli chodzi o likwidację szkód komunikacyjnych. Pragnę powiedzieć i chcę to zauważyć, że w ostatnim czasie sam sektor podejmuje działania związane z taką samoregulacją. My to doceniamy, ale ta nasza regulacja, nasze wytyczne, chcemy tymi naszymi wytycznymi ten proces wspierać – podkreślił.

Szef nadzoru ujawnił także, iż wytyczne dotyczące likwidacji szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych będą bazowały na ustaleniach z inspekcji oraz analizie praktyk rynkowych i skarg klientów.

Andrzej Jakubiak stwierdził, iż trudno mu jest powiedzieć, czy same wytyczne wpłyną na wzrost cen polis, przynajmniej w niektórych towarzystwach. – Mogę powiedzieć inną naszą obserwację, taki zupełnie niekontrolowany, dziki rozwój sytuacji związany, jeśli chodzi o likwidację szkód i to, czego się z różnych stron od zakładów ubezpieczeń oczekuje, to dostawa pojazdu, kwestie związane z częściami zamiennymi, to są kwestie, które oczywiście wpływają na wysokość wypłacanych odszkodowań, jeśli chodzi o szkody. Im większy zakres tego, za co zakład ubezpieczeń płaci, jeżeli ponosi coraz wyższe koszty, to oczywiście oznacza, że to musi się przenosić na jego wynik. A jeżeli się przenosi na wynik, a składka, którą pobiera jest w niewystarczającej wysokości, to podwyższa składkę. Ale z tym też istnieje pewien problem, albowiem trzeba spojrzeć na to, że my działamy na rynku otwartym. Dzisiaj mamy zakłady lokalne, czyli zakłady, które podlegają prawu polskiemu ubezpieczycieli, ale również mamy oddziały dużych, ogromnych zakładów ubezpieczeń z zagranicy i one mogą tą sytuację wykorzystywać, oferując niższą składkę – tłumaczył przewodniczący KNF.

Projekt wytycznych zostanie przekazany do konsultacji do końca czerwca, tak aby można było je przyjąć i wdrożyć do końca 2014 r. Andrzej Jakubiak przypomniał także, iż zalecenia dotyczące likwidacji szkód w „komunikacji” będą kolejnymi wytycznymi dla zakładów ubezpieczeń po przekazanych już do konsultacji dobrych praktykach w sprawie reasekuracji. Przewodniczący Komisji zdradził też, iż przygotowuje ona obecnie jeszcze jeden zestaw wytycznych dla ubezpieczycieli. Będą one dotyczyły zarządzania ryzykiem powodzi.

Kursy średnie NBP

waluta kurs
USD PLN
EUR PLN
CHF PLN
GBP PLN

Informacje