Powstanie baza polis niekomunikacyjnych?

Polska Izba Ubezpieczeń intensyfikuje walkę z oszustwami w produktach ochronnych innych niż komunikacyjne. PIU będzie też nadal pracować na bezpośrednią likwidacją szkód komunikacyjnych.

Odbywające się 16 stycznia Walne Zgromadzenie Izby podjęło decyzję o uruchomieniu Bazy Szkód i Zdarzeń, która będzie głównym narzędziem PIU w walce z przestępczością ubezpieczeniową. W założeniu BSiZ ma zawierać informacje o zdarzeniach ubezpieczeniowych oraz wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach. Dane w Bazie będą dotyczyły ubezpieczeń majątkowych. Docelowo BSiZ obejmie również informacje dotyczące umów życiowych.

Izba podkreśla, że narzędzie nie będzie zawierać danych na temat ubezpieczeń komunikacyjnych, gdyż takowa baza funkcjonuje już w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym). Administratorem bazy będzie PIU, natomiast funkcje operacyjne wykonywać będzie UFG.

  • Dzięki bazie zakłady ubezpieczeń będą miały możliwość wychwytywania zdarzeń, polegających np. na kilkukrotnym zgłaszaniu tej samej szkody – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Izby.

Walne Zgromadzenie zdecydowało również o kontynuowaniu projektu bezpośredniej likwidacji szkód (bls). Decyzja w sprawie bezpośredniej likwidacji szkód oznacza podjęcie przez Izbę kolejnych kroków w celu opracowania modelu bls. PIU chce szczegółowo uzgodnić z rynkiem wszelkie kwestie prawne, księgowe, rozliczeniowe oraz zagadnienia dotyczące komunikacji z klientami. Samorząd ubezpieczycieli zastrzegł, iż decyzja WZ nie oznacza jeszcze zgody na wdrożenie bezpośredniej likwidacji szkód. Ta ma zostać podjęta po zakończeniu prac nad modelem.

Kursy średnie NBP

waluta kurs
USD PLN
EUR PLN
CHF PLN
GBP PLN

Informacje