Zwróć uwagę NA: przy ubez. mieszkania/ domu!

Ekspert Expandera radzi, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć się finansowo na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, np. włamania, kradzieży czy awarii instalacji wodociągowych, do jakich może dojść w naszym mieszkaniu.

  • Decydując się na zakup ubezpieczenia nieruchomości, zazwyczaj uważamy, że przedmiot ochrony jest oczywisty. Warto jednak wiedzieć, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) pojęcie mieszkania jest dokładnie zdefiniowane – zauważa Michał Piestrzyński, specjalista ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych

Ekspert tłumaczy, że towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej obejmują ochroną mieszkanie, do którego ubezpieczony posiada prawo własności lub posiada własnościowe spółdzielcze prawo do tego lokalu. Ponadto w przypadku ubezpieczenia nieruchomości o charakterze mieszkalnym, przedmiotem ubezpieczenia mogą być również pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia przynależne do lokalu, garaże lub miejsca postojowe (które mogą być użytkowane wyłącznie przez ubezpieczonego i jego osoby bliskie) wraz z ich stałymi elementami. Dodatkowo polisa może również dotyczyć mienia ruchomego będącego własnością ubezpieczającego, np. meble, sprzęt RTV i AGD, dzieła sztuki, rowery czy sprzęt turystyczny. Ponieważ ubezpieczyciele oferują zróżnicowany zakres usług, należy dokładnie zapoznać się z treścią OWU, aby mieć pewność, czy ochrona będzie obejmować także przedmioty szczególnie dla nas ważne.

  • W podstawowym pakiecie ubezpieczenie zabezpiecza przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych w naszym mieszkaniu. Dodatkowo można je również ubezpieczyć przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem czy dewastacją. Niektóre produkty posiadają też możliwość ochrony OC, co jest szczególnie przydatne, gdy wyrządzimy szkodę sąsiadowi, np. zalewając jego lokal – mówi Michał Piestrzyński.

Specjalista z Expandera wyjaśnia, że do tzw. zdarzeń losowych, mogących zagrozić naszemu „M”, w OWU wymienia się najczęściej: pożar, huragan, uderzenie pioruna, grad, uderzenia statku powietrznego, deszcz nawalny, zapadanie i osuwanie się ziemi oraz zalanie. Większość towarzystw ubezpieczeniowych bierze pod uwagę wszystkie z tych zagrożeń. Istnieje jednak też możliwość wyłączenia grupy ryzyk bądź pojedynczego ryzyka dla konkretnej nieruchomości.

  • Dla przykładu, nie wszyscy ubezpieczyciele podejmą się ubezpieczenia domu na terenie zalewowym lub nie zapewnią ochrony od uderzenia pojazdu mechanicznego, jeśli dom będzie stał przy wyjątkowo niebezpiecznym zakręcie. Oczywiście należy również pamiętać, że polisa ubezpieczeniowa nie obejmie szkód wyrządzonych wskutek umyślnego działania, zaniechania lub rażącego zaniedbania ubezpieczającego oraz osób mu bliskich – tłumaczy Michał Piestrzyński.

Kursy średnie NBP

waluta kurs
USD PLN
EUR PLN
CHF PLN
GBP PLN

Informacje