Do czego przydaje się OC działalności?

Wykonywanie wielu zawodów wiąże się z koniecznością wykupienia ubezpieczenia OC, gdyż w przypadku wyrządzenia szkody klientowi profesjonalista może nie mieć pieniędzy na wypłacenie odszkodowania.

Szkodę można wyrządzić praktycznie w każdej branży, ale nie każdego stać na wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę, gdy profesjonalista przy pracy wyrządzi komuś szkodę. Przede wszystkim korzystają na tym klienci, którzy mają zapewnioną rekompensatę strat poniesionych na skutek działania osoby, do której z racji wykonywanego zawodu mieli szczególne zaufanie, ale ochronę mają też profesjonaliści, którzy w przypadku szkody nie będą musieli płacić odszkodowania z własnej kieszeni.

Obowiązek posiadania polisy OC został nałożony na przedstawicieli kilkudziesięciu zawodów, których wykonywanie wymaga odpowiednich uprawnień i wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością np. rzeczoznawców majątkowych, architektów, doradców podatkowych, adwokatów czy radców prawnych. W niektórych zawodach brak polisy odpowiedzialności cywilnej może skutkować nawet utratą licencji. W przypadku polis obowiązkowych zakres odpowiedzialności towarzystwa, wysokość sumy gwarancyjnej, terminy likwidacji szkód i wyłączenia odpowiedzialności regulują odpowiednie ustawy czy rozporządzenia ministra finansów, dotyczące danej działalności.

Profesjonaliści, których nie dotyczy obowiązek wykupienia polisy OC, a obawiają się, że ich działania zawodowe czy zaniechania mogą doprowadzić do powstania szkód mogą kupić polisę dobrowolną. Wówczas zakres ubezpieczenia i wysokość sumy gwarancyjnej określa umowa z towarzystwem, a zasady dotyczące odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Podobnie jest z tymi, którzy potrzebują wyższej sumy gwarancyjnej niż wynikająca z przepisów o obowiązkowym OC np. z powodu skali działalności. Wtedy można wykupić tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe. W wielu zawodach jednym błędem można doprowadzić do bardzo wysokiej szkody, więc minimalne określone przepisami sumy gwarancyjne często okazują się niewystarczające.

Kursy średnie NBP

waluta kurs
USD PLN
EUR PLN
CHF PLN
GBP PLN

Informacje