Komunikacyjne

Powszechnie wiadomo, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (czyli polisy OC) jest w Polsce obowiązkowe i każdy posiadacz samochodu ma obowiązek je wykupić. Nieco inaczej jest w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych tj. ubezpieczenia Autocasco (AC), ubezpieczeń Assistance, ubezpieczeń szyb czy NNW.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
Obowiązkowy charakter tego ubezpieczenia ma na celu ochronę posiadacza i/lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie to zatem chroni wyłącznie poszkodowanego i zaspokaja jego roszczenia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest z właścicielami pojazdów mechanicznych, którzy rejestrują w Polsce:

  • pojazdy samochodowe,
  • motocykle,
  • motorowery,
  • ciągniki rolnicze,
  • przyczepy,
  • pojazdy wolnobieżne.

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie.

Przejdź do formularza

Ubezpieczenie Autocasco (AC)
Ubezpieczenie AC chroni właściciela pojazdu przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego pojazdu albo jego wyposażenia i gwarantuje wypłatę odszkodowania (również przed szkodami wyrządzonymi przez samego właściciela pojazdu). Ubezpieczający sam określa zakres ochrony ubezpieczeniowej stosownie do swoich potrzeb i możliwości finansowych podczas zawierania polisy AC.

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie.

Przejdź do formularza

Ubezpieczenie Assistance
Ubezpieczenie Assistance gwarantuje kierowcom i pasażerom pojazdu natychmiastową pomoc w sytuacjach tj. kolizja, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także w innych przypadkach losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży.

Zakres ubezpieczenia Assistance jest wybierany przez Ubezpieczającego w zależności do swoich potrzeb podczas zawierania polisy.

Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie Polski, UE i pozostałych krajów (w zależności o pakietu Assistance).

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie.

Przejdź do formularza

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Ubezpieczenie NNW gwarantuje odszkodowanie w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami, powstałych w związku z ruchem pojazdu. Świadczeniem ubezpieczeniowym jest objęty kierowca i pasażerowie.

Świadczenie finansowe jest wypłacane w przypadku zajścia:

  • trwałego uszkodzenia ciała,
  • utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów pojazdu.

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie.

Przejdź do formularza

Kursy średnie NBP

waluta kurs
USD PLN
EUR PLN
CHF PLN
GBP PLN

Informacje