NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wsparcie finansowe w przypadku inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego, wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczający sam określa zakres ochrony ubezpieczeniowej stosownie do swoich potrzeb i możliwości finansowych podczas zawierania polisy NNW.

Zakres świadczeń:

  1. świadczenie na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1. świadczenie na wypadek poważnego urazu 1. dzienne świadczenie szpitalne w przypadku hospitalizacji wynikającej z konieczności leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 1. wsparcie finansowe 1. zwrot kosztów niezbędnych operacji plastycznych 1. zwrot kosztów zakupu protez i wszelkich elementów wspomagających proces leczniczy tj. wózek inwalidzki, kule, gorsety, stabilizatory, aparaty ortopedyczne 1. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy 1. dzienne świadczenie szpitalne

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie.

Przejdź do formularza

Kursy średnie NBP

waluta kurs
USD PLN
EUR PLN
CHF PLN
GBP PLN

Informacje