Ubezpieczenia kontraktów

Oferta skierowana jest do wykonawców i podwykonawców kontraktów.

Gwarancja zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w przypadku nienależytego wykonania kontraktu. Ten typ gwarancji stosuje się na etapie realizacji kontraktu.

Oferujemy:

  • Pośrednictwo w ubezpieczeniu wszystkich należności krajowych i eksportowych przy czym to Państwo dokonują wyboru kontrahentów;

  • Składka jest jedynym kosztem ubezpieczenia;

  • bez dodatkowych opłat dokonujemy także solidnej oceny kontrahentów, a przypadku braku zapłaty przez kontrahenta, przeprowadza się także windykację ubezpieczonych należności, odszkodowanie otrzymuje się wtedy, kiedy wystąpił brak płatności za towary lub usługi;

  • wypłata odszkodowania nie powoduje zwiększenia składki i jednocześnie wypłaca się każdą, nawet najmniejszą kwotę odszkodowania.

Przejdź do formularza

Kursy średnie NBP

waluta kurs
USD PLN
EUR PLN
CHF PLN
GBP PLN

Informacje